بازدید از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و مراکز هیدروستاتیک  استان‌ خراسان رضوی

بازدید از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و مراکز هیدروستاتیک استان‌ خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور؛ هفت مرکز معاینه فنی خودرو سبک و چهار مرکز آزمون هیدرواستاتیک خودروهای دوگانه سوز در استان خراسان رضوی از روز یکشنبه 16مهرماه لغایت روز چهارشنبه 19مهرماه سال جاری توسط تیم کارشناسی معاینه فنی اتحادیه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

کارشناسان معاینه فنی اتحادیه، مراکز معاینه فنی خودروهای سبک استان خراسان رضوی واقع در شهرهای رشتخوار، دولت آباد، تربت حیدریه ( ۲مرکز)، فیض آباد( ۲مرکز) و طرقبه را مورد بررسی قرار دادند.

 همچنین تیم کارشناسان اتحادیه از چهار مرکز آزمون هیدرواستاتیک خودروهای دوگانه سوز واقع در شهر مقدس مشهد بازدید به عمل آوردند.

در نخستین روز بازدید، تیم کارشناسی اتحادیه در جلسه کارگروه استانی خراسان رضوی که با حضور دکتر جعفرپور مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مدیر کل دفتر فنی استانداری، نمایندگان پلیس راهور، اداره استاندارد، سازمان محیط زیست، وزارت صنعت و معدن این استان در محل استانداری خراسان رضوی تشکیل گردید شرکت نمودند.

همچنین کارشناسان اتحادیه از مرکز جدید الاحداث معاینه فنی خودرو سبک شهر رشتخوار، با همراهی شهردار و نماینده پلیس راهور این شهر بازدید نمودند و در ادامه مرکز معاینه فنی خودرو سبک  شهر دولت آباد (کد2027)  شهرستان زاوه را مورد ارزیابی قرار دادند.

روز دوم بازدید تیم مذکور با همراهی نماینده ستاد معاینه فنی شهرداری تربت حیدریه صورت پذیرفت و مراکز معاینه فنی خودرو سبک ارم (کد۲۰۱۸) و شهرداری(کد۲۰۱۹) آن شهر مورد ارزیابی قرارگرفت. همچنین از دو مرکز معاینه فنی در حال احداث شهر فیض آباد بازدید و بررسی اولیه انجام پذیرفت.

در سومین روز، کارشناسان اتحادیه با همراهی نمایندگان استانداری و شهرداری طرقبه، مرکز معاینه فنی خودرو سبک این شهر را (کد۲۰۱۳)  مورد بررسی قرار دادند و از آزمایشگاه هیدرواستاتیک توس پتروگاز خراسان بازدید نمودند.

ارزیابان اتحادیه در چهارمین روز از three مرکز آزمون هیدرواستاتیک خودروهای دوگانه سوز شهر مقدس مشهد شامل: آزمایشگاه اکسیژن راستین خوراکیان، شرکت آزمون سیلندر اطمینان و شرکت صنایع آتش نشانی نوین توس بازدید به عمل آوردند.

کارشناسان اتحادیه در بازدیدهای انجام پذیرفته، مراکز معاینه فنی را نسبت به آخرین تغییرات فنی در خصوص تجهیز مراکز به دوربین پلاک خوان دوم، جانمایی صحیح دوربین‌های پلاک‌خوان، تجهیز دوربین نظارتی سالن آزمون، تجهیز دستگاه تست آلایندگی خودرو با قابلیت اندازه‌گیری دور تند و کند، تجهیز مرکز به دستگاه تست آزمون سه‌گانه با قابلیت آزمون خودروهای دارای دو محور محرک (4WD)، استفاده از تابلو راهنمای مراجعین یکپارچه، استفاده از لباس کار و اتیکت متحدالشکل برای پرسنل، راه‌اندازی خط آزمون موتور سیکلت، تفکیک خطوط معاینه فنی سبک و سنگین از یکدیگر، تابلو سر‌درب ورودی مناسب و تعیین فضای آزمون چشمی خودروهای دوگانه سوز را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند و آخرین دستورالعمل‌ها در خصوص فرآیند پذیرش خودروهای دوگانه سوز، فضای محیطی سالن آزمون و تجهیزات آزمون در مراکز معاینه فنی و مراکز آزمون هیدرواستاتیک سراسر کشور و دستورالعمل های 5601،9747،9426 مرتبط با مراکزآزمون چشمی و هیدرواستاتیک خودروهای دوگانه سوز و نیز اهمیت به کارگیری دقیق دستور العمل ماده three آیین نامه اجرایی نحوه انجام امور معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو در رویه جاری مراکز را تببین نمودند و در خاتمه هر بازدید، جلسه پرسش و پاسخ از کارشناسان و مدیران مراکز معاینه فنی در استان خراسان رضوی انجام پذیرفت و اطلاع رسانی کافی در خصوص وضعیت موجود مراکز معاینه فنی خودرو سبک به نمایندگان کارگروه استانی و ستادهای معاینه فنی شهرداری‌ها و مدیران مراکز معاینه فنی خودروهای سبک در شهرهای مذکور ارائه گردید.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “بازدید از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و مراکز هیدروستاتیک استان‌ خراسان رضوی”

قالب وردپرس